องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายณัฐพงศ์ ทิมโพธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 086-3210208

นายสมเจต อุปถัมภ์
นายไชยา จันทประภาส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 091-4786784 โทรศัพท์ : 082-9088199
     
นายวสันต์ บุญหลำ

นายณัฐพงศ์ ทิมโพธิ์ นายฉัตรชัย ทองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-4532165 โทรศัพท์ : 086-3210208 โทรศัพท์ : 064-4214553
     
นายประสิทธิ์ เกิดทรวงดี นายสมเจต อุปถัมภ์ นายไชยา จันทประภาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 064-1588262 โทรศัพท์ : 091-4786784 โทรศัพท์ : 082-9088199