องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกจากถนนสามกอ-โคกพนมดี ถึงบริเวณบ้านนายประยูร ทองภู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหน้าบ้าน ตำบลสิบเอ็ดศอกอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [ 11 ต.ค. 2565 ]22
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 16 ก.ย. 2565 ]31
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ลงทรายปรับปรุงสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) อบต.สิบเอ็ดศอก หมู่ 5 [ 6 ก.ย. 2565 ]36
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 ซอยหนองข่าง [ 6 ก.ย. 2565 ]36
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 สายสนามกีฬา [ 6 ก.ย. 2565 ]35
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ หมู่ ๓ ถนนแยกจากถนนสายสามกอ - โคกพนมดีถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ (ต่อเติม) [ 4 ส.ค. 2565 ]42
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ แยกจากถนนดอนควายโทน-ท่าข้าม ถึงบริเวณบ้านนายมณี คำสี [ 4 ส.ค. 2565 ]38
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 5 จำนวน 10 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [ 4 ส.ค. 2565 ]37
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามกอ - โคกพนมดี ซอย 3 หมู่ 2 , ซอย 2 หมู่ 2 และ โครงการยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนควายโทน บ้านนางเหรียญ วงษ์พยัคฆ์ หมู่ 4 ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 3 โค [ 12 ก.ค. 2565 ]41