องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2670) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]169
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]169
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]168
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]168
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]168
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]168
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]168
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]168
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 8 ม.ค. 2563 ]168