องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2567 ]365
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 ส.ค. 2566 ]371
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2566 ]361
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]364