องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน


วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ คณะครู นักเรียน
ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ โดยมีพระครรชิต คนฺธสีโล
ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30