องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่นายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อซ่อมแซมบ้าน นายนุกูล คำสี จำนวนเงิน 50,000.- บาท และได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึง วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,นายอำเภอบ้านโพธิ์ ,ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ ร่วมกับ นายสุพรรณ ทองอ่วม กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลสิบเอ็ดศอก, สมาชิก อบต. และประชาชน ได้ร่วมดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น                        

     ในวันพุธ ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ,ผู้นำชุมชน ,สมาชิก อบต.และ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมมอบบ้านให้แก่ นายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25