องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ประเมินเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567


       ตามหนังสือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ กฟจ.ฉช 24001/ว 102 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชิงเทรา นั้น

     ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก, นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก,นายสุพรรณ ทองอ่วม กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก,ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ ประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25