องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ประชุมมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
นำโดยนายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
ประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของกำนัล
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2024-05-15
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19