องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


          ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ ด่วนที่สุด ฉช 0023.13/ว 85 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE – X – RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นั้น

          ในวันพุธ ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก, ผู้นำชุมชน, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE – X – RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-05-15
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11