องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567


          ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น                                                           

                                                                                                                                                                                  วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมด้วย นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก,นางณัตถวรรช เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก,นายสุพรรณ ทองอ่วม กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก, ผู้นำชุมชน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลสิบเอ็ดศอก, สมาชิก อบต. และข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมมอบผ้าอ้อม ให้กับผู้ที่มีภาวะปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 35 ราย ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-05-15
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19