องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณโครงการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 โครงการ และติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ 

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25