องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีงบประมาณ 2567


          ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก จักดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีงบประมาณ 2567 และได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) /กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในวันพุธ ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก จำนวน 8 ราย นั้น

           ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นางสาวปิยหทัย บุญหนุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรีภรณ์ กันศัสตราชัยศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก จำนวน 2 คน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอกที่ได้รับการพิจารณาตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25