องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก


ในวันพุธ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดยนางสาวพัชรีภรณ์ กันศัสตราชัยศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2024-05-15
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19