องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการโครงการสุขภาพจิตดีพัฒนาชีวิตเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินการโครงการสุขภาพจิตดีพัฒนาชีวิตเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานโครงการโดย โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม

2. นักเรียนและครู มีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรม

3. นักเรียนและครู มีทักษะในชีวิตเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันโรคทางจิต สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางจิตได้ดียิ่งขึ้น

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25