องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์


รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานโครงการโดย โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)

รายงานผลการดำเนินงาน

นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และน้ำยาอเนกประสงค์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อทไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในธรรมชาติ และยังมีความตระหนักถึงการล้างมือเพื่อทำความสะอาดร่างกายให้ห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้สะอาด

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11