องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานโครงการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก 

รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 40 รายและผู้ดูแล ได้รับการติดตามอาการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและวิธีบรรเทาอาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11