องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อย กับ ฟ.ฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อย กับ ฟ.ฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินโครงการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ขอรับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก 

รายงานผลดำเนินงาน

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก การแปรงฟันแห้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1,000 pm ให้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กและสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 116 คน 

2. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56 ราย พบฟันผุ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.71 

3. จัดกิจกรรมทาฟลูออไรด์ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56 ราย 

4. จัดกิจกรรมอุดฟันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 ราย 24 ซี่ 

 

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11