องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงกัด ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงกัด ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก

ผลการดำเนินงาน

1.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 51 คน

2. กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและสามารถทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงได้ด้วยตนเอง

 

 

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11