ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,205

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
คำอธิบาย

ในการยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องปกปิดข้อมูล  ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นคำร้องฯ ออนไลน์ได้ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกปกปิดเป็นความลับได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องแล้ว  จะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงประกอบคำขอรับการสงเคราะห์ในลำดับต่อไป


ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
  1) ชื่อ-สกุล *
  2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
  3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
  4) วันเดือนปีเกิด *
  5) เบอร์โทรศัพท์ *

เอกสารแนบประกอบคำขอ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ป่วยเอดส์
หนังสือรับรองจากสถานพยาบาลว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์
อื่นๆ

ลงชื่อ (ผู้ยื่นคำขอ)
  1) ชื่อ-สกุล *

หมายเหตุ

ผู้ยื่นคำขอฯ สามารถส่งเอกสารประกอบแนบคำขอฯ ได้ที่ sibaidsok6@gmail.com 


    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :