องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองช่าง

 
นายสุทัศน์ ฮกเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
  นายชนม์สมภรณ์ พิศุทธิพงศ์  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
 
นางสาวปรมาภรณ์ ทองสนธิ นายบรรเจิด เสงี่ยมจิตร์
นายมานิต อินม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
   
 
    นายไรวินทร์ มีเดชา
 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ