องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ