องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ : แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ