องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๓ ถนนสายสามกอ - คลองชวดผักชี โดยใช้เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘ เมตร ตอกเป็นเข็มพืด จำนวน ๔ จุด ระยะทางยาวรวม ๖๗ เมตร พร้อมถมทรายถมและลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๓ ถนนสายสามกอ - คลองชวดผักชี โดยใช้เสาเข็มไม้ยูคา  ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘ เมตร ตอกเป็นเข็มพืด  จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๕ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ยาว ๒๗ เมตร ระยะทางยาวรวม ๖๗ เมตร พร้อมถมทรายถมและลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ    เอกสารประกอบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๓ ถนนสายสามกอ - คลองชวดผักชี โดยใช้เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘ เมตร ตอกเป็นเข็มพืด จำนวน ๔ จุด ระยะทางยาวรวม ๖๗ เมตร พร้อมถมทรายถมและลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ