องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก

    รายละเอียดข่าว

วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับ ทีม SRRT อำเภอบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก ได้เข้าร่วมดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน หยอดทรายเคลือบสารฆ่าลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    เอกสารประกอบ : ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก
 
: 2
: 1
: 3
: 4
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ