องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองลำหวายลิง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายนม เผือกขวัญนาค ถึงบ้านนายประมวล เกิดสาย หมู่ 3 บ้านหนองหน้าบ้าน


2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11