องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองลำหวายลิง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายนม เผือกขวัญนาค ถึงบ้านนายประมวล เกิดสาย หมู่ 3 บ้านหนองหน้าบ้าน


2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17
2023-02-09