องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยมีนายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สิบเอ็ดศอกเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11