องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการ สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจำปี 2566


วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสิบเอ็ดศอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ รพ.สต.สิบเอ็ดศอก
ร่วมกันจัดทำโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง อบอุ่น ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ห่วงใย ผูกพันในครอบครัว
โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา มาอบรมให้ความรู้
และยังมี กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล

2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17
2023-02-09