องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโพธิ์
ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ โดยมีข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งสมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้บริหารท้องถิ่น
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30