องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินการบ้านนายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ


วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นำโดย นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5, สมาชิก อบต.สิบเอ็ดศอก และเจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินการ บ้านนายนุกูล คำสี บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30