องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันศุกร์ ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายชัชวาล มงคลเกตุ กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงาน นายนวพล ลีนิล ท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ ออกมาติดตามความคืบหน้าโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายมาโนช บุญเพ็ง และเจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก เพื่อตรวจสอบฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล สิบเอ็ดศอก ดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็น ผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25