องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ดำเนินการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5 จำนวน 10 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน

2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-15
2022-08-11
2022-08-04
2022-08-01