องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ดำเนินการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5 จำนวน 10 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22