องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชาคมหมู่บ้าน 2565 (หมู่ 3,4)


วันพฤหัสบดี ที่ 1 ก.ย. 2565 นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

และได้ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565

ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22