องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินการมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 90]
 
  รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 317]
 
  รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 2/2567[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 194]
 
  รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 285]
 
  ประชุมมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 258]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 339]
 
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่นายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 245]
 
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ประเมินเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่ง...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 158]
 
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีงบประมาณ 2567 [วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 195]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 133]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการสุขภาพจิตดีพัฒนาชีวิตเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 124]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 122]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11