องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่พ่นละอองฝอย (ULV) ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสิบเอ็ดศอก
  รายงานผลการดำเนินการมอบบ้านให้แก่นายนิตย์ บุญเพ็ง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการดำเนินการมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก
 
24 เม.ย. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567) [ อ่าน 171 ]
4 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ [ อ่าน 171 ]
26 ม.ค. 2567 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) [ อ่าน 187 ]
24 ม.ค. 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลน หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๕ เส้นเลียบถนนดอนสีนนท์ แหลมประดู่ [ อ่าน 170 ]
22 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้งในตำบลสิบเอ็ดศอก [ อ่าน 171 ]
19 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ อ่าน 169 ]
9 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ อ่าน 171 ]
9 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพชาวแปดริ้วสุขภาพดี [ อ่าน 171 ]
17 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน หมู่ ๕ ซอยข้างโรงงานซันพาราไดซ์ฯ [ อ่าน 172 ]
17 พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ แยกจากโคกพนมดีเข้าสายพนมราบ ๕๒ [ อ่าน 170 ]
3 พ.ค. 2567 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีตน หมู่ 1 [ อ่าน 170 ]
5 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สิบเอ็ดศอกฯ ด้วยวิธี E-Bidding [ อ่าน 170 ]
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สิบเอ็ดศอก ด้วยวิธี E-Bidding [ อ่าน 169 ]
7 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 170 ]
25 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 170 ]
22 ม.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร จำนวน ๑ คัน [ อ่าน 171 ]
 
"ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Chachoengsao Smart City
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Cha
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565