องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกว่ดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเชลล์ หมู่ ๑ , หมู่ ๓, หมู่ ๔ จำนวน ๒๒ จุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกว่ดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเชลล์ หมู่ ๑ , หมู่ ๓, หมู่ ๔ จำนวน ๒๒ จุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ : ประกว่ดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเชลล์ หมู่ ๑ , หมู่ ๓, หมู่ ๔ จำนวน ๒๒ จุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ