องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทานซอย ๕ (ฝั่งซ้าย) จากบริเวณบ้านนายช้อง บุญหลำ - บริเวณบ่อกุ้ง นายสมาน บุญศรีสวัสดิ์หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทานซอย ๕ (ฝั่งซ้าย) จากบริเวณบ้านนายช้อง บุญหลำ - บริเวณบ่อกุ้ง นายสมาน บุญศรีสวัสดิ์หมู่ที่ ๑ ตำบลสิบเอ็ดศอก กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ,๘๐๐ เมตร หนา 0.0๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒00ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทานซอย ๕ (ฝั่งซ้าย) จากบริเวณบ้านนายช้อง บุญหลำ - บริเวณบ่อกุ้ง นายสมาน บุญศรีสวัสดิ์หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ