องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก    เอกสารประกอบ : ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ