ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,776

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     รายงานการคลัง 

รายงานการคลัง
รายงานการคลัง  
  งานประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕        
รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  รายรับจริง ประมาณการ
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ยอดต่าง % ปี 2555
หมวดภาษีอากร            
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               269,771.70             326,238.38             224,903.35             543,354.00 -7.98%            500,000
  ภาษีบำรุงท้องที่                  78,359.11               80,960.13               56,888.80               64,410.19 0.92%              65,000
  ภาษีป้าย                  25,499.00               41,021.00               35,387.60               39,020.00 2.51%              40,000
  รวมหมวดภาษีอากร               373,629.81             448,219.51             317,179.75             646,784.19              605,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            
  ค่าธรรมเนีนมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                       307.49                     214.37                     312.34                     104.76 90.91%                    200
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  49,634.00                  2,396.00                     871.00               20,532.00 -2.59%              20,000
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                -                                -                                -                       280.00 7.14%                    300
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                -                                -                    6,550.00               13,900.00 -2.88%              13,500
  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                    2,500.00                  3,300.00                  3,900.00                  3,700.00 35.14%                5,000
  ค่าปรับการผิดสัญญา                  10,095.00                              -                    5,876.00                  4,675.00 6.95%                5,000
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  26,517.00               30,000.00               13,510.00               15,490.00 93.67%              30,000
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                       500.00                              -                                -                                -                             -
  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                -                 10,500.00                              -                                -                             -
  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                  89,553.49               46,410.37               31,019.34               58,681.76          74,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            
  ดอกเบี้ย                  59,665.73             121,178.04               53,970.96             102,698.95 -17.23%              85,000
  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  59,665.73             121,178.04               53,970.96             102,698.95                85,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            
 


ประกาศโดย : อบต.สิบเอ็ดศอก
วันที่ประกาศ : 2012-09-15


ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :