ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,824

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565  
     1.ปกเปิดอ่าน
     2.คำนำ สารบัญเปิดอ่าน
     3.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเปิดอ่าน
     4.ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     5.ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่่การปฏิบัติเปิดอ่าน
     6.แบบ ผ.01 แบบสรุปบัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.1 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.2 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.3 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.4 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.5 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.6 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.7 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.8 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.9 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.10 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.11 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.12 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.13 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.14 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.15 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.16 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.17 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.18 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.19 แบบ ผ 02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.20 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.21 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.22 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.23 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.24 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.25 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.26 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.27 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.28 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.29 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.30 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     7.31 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     8.1 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     8.2 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     8.3 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     8.4 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     8.5 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     8.6 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่นเปิดอ่าน
     9.แบบ ผ.02/1 โครงการเกินศักยภาพเปิดอ่าน
     ภาคผนวกเปิดอ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :