ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,030,142

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     เอกสารเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เอกสารเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     คู่มือเลื่อนระดับชำนาญการเปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรครูเปิดอ่าน
     การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปิดอ่าน
     ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุเปิดอ่าน
     ตัวอย่างคำสั่งงานบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่งเปิดอ่าน
     เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     คู่มือสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำงบประมาณเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบทเปิดอ่าน
     การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingเปิดอ่าน
     ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ตัวอย่างครุภัณฑ์เปิดอ่าน
     การแก้ไขคำส่ังหรือยกเลิกคำส่ั่งเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :