ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,242

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     1การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     2. การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     3การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเปิดอ่าน
     5การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     6การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     7การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)เปิดอ่าน
     8การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)เปิดอ่าน
     9การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     12การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     13การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     14การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     15การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     16การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     17การขออนุญาตใช้น้ำประปาเปิดอ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :