ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,266

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

โครงสร้างพื้นฐานมาก่อน   เกษตรกรเป็นสุข

พัฒนาองค์กร  นำพาการเรียนรู้  ประชาชนมีส่วนร่วม

 

กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

 

กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามเป้าหมาย   และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ดังนี้

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  ได้กำหนดแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกตามเป้าหมาย   และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   โดยจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  แบ่งออกเป็น    ด้าน คือ

๑.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๒.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.      ยุทศศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  การท่องเที่ยวและการขนส่ง

๖.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

 


ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :