องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านโพธิ์


วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ โดยมีข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งสมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบ้านโพธิ์ ท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-20
2022-06-02
2022-06-02
2022-03-28
2022-03-25
2022-03-24