องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ


วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-20
2022-06-02
2022-06-02
2022-03-28
2022-03-25
2022-03-24